ผลวิจัยการเลี้ยงดูบุตรของพ่อแม่ที่เป็นเกย์

      Comments Off on ผลวิจัยการเลี้ยงดูบุตรของพ่อแม่ที่เป็นเกย์

ผลการวิจัยจากทางด้านจิตวิทยา ของ ดันน์ ยังคงดำเนินการไปอย่างก้าวหน้า และจากบทความล่าสุดได้ระบุไว้โดยกล่าวว่าดูเหมือนว่า ด้วยสภาพสังคมในยุคปัจจุบันนั้น น่าจะทำให้บรรดาคุณพ่อที่เป็นเกย์ทั้งหลายนั้นเต็มใจที่จะท้าทาย ข้อเปรียบเทียบหรือสายตาของคนทั่วไปที่ยังคงดูแคลนเพศที่ 3 อยู่เหมือนกัน

บทบาททางด้านการดูแลเด็กเล็กของเพศที่เป็นปกติแบบดั้งเดิมนั้นยังไงก็ไม่น่าจะมีปัญหา ถ้าหากไม่มีปัจจัยอื่นๆมารบกวน แต่สิ่งที่ดันน์คิดไว้ก่อนก็คือ ส่วนมากนั้น บรรดาครอบครัวเกย์ มักจะมีสิ่งที่พวกคลิปเกย์เขากลัวอยู่มากที่สุดก็คือ “การกลัวว่าพวกเขานั้นจะมีความสามารถในการเลี้ยงเด็กหรือบริหารจัดการครอบครัวที่น้อยกว่าคุณภาพที่เป็นมาตรฐานของมนุษย์” และรวมถึง การเลี้ยงดูและการเอาใจใส่บุตร การคิดไวทำไวในการแก้ปัญหาด้วย”

ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาเกือบจะเป็นเอกฉันท์นี้นั้น ทำให้ดันน์อยากรู้ว่า บรรดาคุณพ่อที่เป็นเกย์ จะมีวิธีในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนั่นเอง

จากการศึกษาทำให้ดันน์รู้สึกว่า “เด็ก ๆ ได้รับประโยชน์จากการเติบโตขึ้นมากับพ่อเกย์” ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก ประการแรกก็คือ ความอดทนของคุณพ่อเกย์นั้นมีสูงกว่าคนทั่วไป และผลกระทบของการเลี้ยงดูเด็กที่มีพ่อเป็นเกย์ มีความสัมพันธ์อย่างไรต่อเด็ก

จากการศึกษาคลิปเกย์และวิจัยเกี่ยวกับเด็กในครอบครัวเกย์หรือเลสเบี้ยนนั้นถูกลงความเห็นอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยมีการยืนยันว่าเพศที่สามนั้นสามารถดูแลเด็กได้ดีอย่างมากเลยทีเดียว พวกเขามีการวางแผนการเลี้ยงดูเด็กให้เหมือนตัวเองเป็นได้ทั้งคุณแม่หรือพ่อ ไม่มีผลต่อเรื่องเพศ โดยกล่าวกันว่าวัยเด็กนั้น พวกเขาจะซึมซับเฉพาะสิ่งที่ดี และเด็กจะแสดงเอกลักษณ์ทางเพศหรือด้านอื่น ๆ ของเด็กออกมาเอง ไม่จำเป็นว่าพ่อแม่เป็นเกย์แล้วเด็กจะต้องเติบโตออกมาเป็นเกย์ด้วยเช่นกัน

สำหรับเรื่องของการพัฒนาทางด้านจิตใจและอารมณ์ของเด็กนั้น พวกเขาก็พัฒนาไปในทางที่ดีด้วยเช่นกัน ไม่น่าแปลกใจที่บทความคลิปเกย์ล่าสุดตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ได้เขียนเกี่ยวกับการทบทวนทางสังคมวิทยาอเมริกันพบว่าใน สุขภาพจิตและอารมณ์ของเยาวชนนั้น มีการตื่นตัวและพัฒนาไปตามที่พ่อแม่เลี้ยงดูได้ดีตามลำดับ โดยไม่เกี่ยงว่าพ่อแม่จะเป็นเพศไหนอีกด้วย ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเข้าใจในตัวเด็กทั้งสิ้น