Monthly Archives: January 2018

ผลวิจัยการเลี้ยงดูบุตรของพ่อแม่ที่เป็นเกย์

ผลการวิจัยจากทางด้านจิตวิทยา ของ ดันน์ ยังคงดำเนินการไปอย่างก้าวหน้า และจากบทความล่าสุดได้ระบุไว้โดยกล่าวว่าดูเหมือนว่า ด้วยสภาพสังคมในยุคปัจจุบันนั้น น่าจะทำให้บรรดาคุณพ่อที่เป็นเกย์ทั้งหลายนั้นเต็มใจที่จะท้าทาย ข้อเปรียบเทียบหรือสายตาของคนทั่วไปที่ยังคงดูแคลนเพศที่ 3 อยู่เหมือนกัน บทบาททางด้านการดูแลเด็กเล็กของเพศที่เป็นปกติแบบดั้งเดิมนั้นยังไงก็ไม่น่าจะมีปัญหา ถ้าหากไม่มีปัจจัยอื่นๆมารบกวน แต่สิ่งที่ดันน์คิดไว้ก่อนก็คือ ส่วนมากนั้น บรรดาครอบครัวเกย์ มักจะมีสิ่งที่พวกคลิปเกย์เขากลัวอยู่มากที่สุดก็คือ “การกลัวว่าพวกเขานั้นจะมีความสามารถในการเลี้ยงเด็กหรือบริหารจัดการครอบครัวที่น้อยกว่าคุณภาพที่เป็นมาตรฐานของมนุษย์” และรวมถึง การเลี้ยงดูและการเอาใจใส่บุตร การคิดไวทำไวในการแก้ปัญหาด้วย” ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาเกือบจะเป็นเอกฉันท์นี้นั้น ทำให้ดันน์อยากรู้ว่า บรรดาคุณพ่อที่เป็นเกย์ จะมีวิธีในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนั่นเอง จากการศึกษาทำให้ดันน์รู้สึกว่า “เด็ก ๆ ได้รับประโยชน์จากการเติบโตขึ้นมากับพ่อเกย์” ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก ประการแรกก็คือ… Read more »